Avatar
Banhbaobanhbo
Hỏi mọi người: Những Extension trên Google Chrome không thể thiếu của các bác? Của em là những thằng này: 1. LastPass: Free Password Manager, dịch vụ quản lý mật khẩu, giờ mà ko có thằng này thì chả đăng nhập được vào website nào cả, kể cả linkhay.30-04-2015
Hoạt động gần đây