Avatar
Bazoda
Xong, ông con đi "rì sọt" viện nhi bằng ông bố bay vào Saigon 2 lượt nữa. Móa nó, nhỏ đã chơi sang dữ!!!16-07-2017
Hoạt động gần đây