Avatar
TKM
Đang bực mình, ko biết làm gì bèn mở Hybrid Theory lên nghe, cảm giác như gặp lại thằng bạn cũ lâu năm, chửi nhau vài câu, bao nhiêu muộn phiền tan biến hết.02-08-2017
Hoạt động gần đây