Avatar
bogo
Internet lề phải Việt Nam thiếu những bài về định nghĩa của các từ nên mỗi người hiểu 1 cách => chửi nhau. Đang viết bài muốn tìm 1 bài về định nghĩa độc tài bằng tiếng Việt mà không ra.....08-05-2017
Hoạt động gần đây