Avatar
hungskate
Bước vào căn phòng ấy, với những con ng ấy, gia đình đó tự dưng nghĩ thôi khỏi làm giàu nữa, buông xuôi thôi. Dù có kiếm 1 tỷ/ ngày thì 3 4 đời cũng k như ng ta đc. Nhưng cái ý nghĩ mãnh liệt nhất trong đầu là phải trở nên giỏi hơn nữa, 2 3 đời trc nhà ng ta nhìn nhà mình và ước đó thôi... Nếu mình buông xuôi thì đời con cháu mình lấy đâu ra nền tảng... Ừ thì cứ phấn đấu, ước mơ đâu cần giới hạn...12-06-2017
Hoạt động gần đây