Avatar
kanishi
"chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không bắt ông vì quan điểm chính trị của ông"1 tuần trước
Hoạt động gần đây