Avatar
ohisee
Dạo này từ quan cho đến dân toàn chơi kiểu tìm từ mới cho nghĩa cũ và tìm từ cũ cho nghĩa mới nhỉ? Kiểu: giao hợp = giao lưu + hợp tác, thấu cảm = thấu hiểu + thông cảm. Nên Gấu mới có mong muốn: Anh xin làm thấu cảm Thấu mãi cát vàng em Thấu thật khẽ, thật êm Thấu êm đềm mãi mãi Đã thấu rồi, thấu lại Thấu đến mãi muôn đời Thấu tan cả đất trời Anh mới thôi không thấu.20 phút trước
Hoạt động gần đây