Avatar
ohisee
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hợp tác và đấu tranh. Vì đấu tranh mà hợp tác và vì hợp tác mà sinh ra đấu tranh.6 ngày trước
Hoạt động gần đây