Avatar
phonglee2404
Không hiểu lắm: vụ CAI LẬY? Theo giải thích của lãnh đạo BOT Tiền Giang, trạm Cai Lậy là "thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ" chứ không phải thu phí đường bộ.09-08-2017
Hoạt động gần đây