Avatar
signoreV
Anh đi vì đất nước khổ đau Anh đi ... anh quên thân mình ... Mai kia anh trở về, anh trở về Dẫu rằng .... dẫu rằng không còn vẹn như xưa Dù anh trở về trên đôi nạng gỗ Dù anh trở về bằng chiếc xe lăn (hay băng ca) Hoặc anh trở về bằng chiến công đầy Tình em vẫn chẳng đổi thay Anh giờ ở đâu, Đồi núi cao nguyên hay cuối miền sông Hậu ? Đêm nay ở đó gió lạnh không ? Sương khuya có giăng giăng đầy Phương này em với những lời nguyện cầu Cho người đi sẽ có ngày trở về Cho tình ta thắm thiết tựa ngày đầu Xin cho chúng mình .... còn nhau. Ps: không liên quan gì đến vụ Hoạn Thư mới bắt cóc Kiều ở Berlin về đánh ghen đâu.05-08-2017
Hoạt động gần đây