Avatar
signoreV
Gái trẻ có giá hơn trai trẻ. Nhưng trai già thì có giá hơn gái già. Thiên nhiên có thể ưu đãi cho phụ nữ hơn, nhưng thời gian thì không.04-04-2017
Hoạt động gần đây