Avatar
sosk
@kophaithach1 nếu lỗi mốt thì chỉ có Minh, Nin, Đông là không lỗi thôi :p14 giờ trước
Hoạt động gần đây